σημειογραφία
Βυζαντινή Μουσική - Σημειογραφία - Ψηφιοποίηση
· ☕ 1 min read
H ψηφιακή Βυζαντινή Σημειογραφία είναι τεχνική απεικόνισης των μουσικών χαρακτήρων της Βυζαντινής Μουσικής στην οθόνη του Η/Υ και η αντιστοίχησή τους με το μέλος.