This page looks best with JavaScript enabled

Ο Μέγας Ιεροεξεταστής

 ·   ·  ☕ 4 min read


Ο Μέγας Ιεροεξεταστής
Μέρος 1ο: Ευτυχία αντί της Ελευθερίας και της Αλήθειας


Ιεροεξεταστής: Τα μεταβίβασες όλα στον Πάπα, κατά συνέπειαν ο Πάπας κατέχει τα πάντα…. Αλλά ευτυχώς μας μεταβίβασες το έργο σου, όταν εχωριζόσουν από μας το υποσχέθηκες, ενίσχυσες την υπόσχεσή Σου με το λόγο Σου, μας έδωκες το δικαίωμα του δεσμείν και λύειν ετελείωσε!

Χριστός: λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον. ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται (Ιω.κεφ20, στιχ22-23).

ΣΧΟΛΙΟ: Ποιοι είναι αυτοί σήμερα που λάβανε Πνεύμα Άγιον, και ποιοι κρατήσανε την χάρη και με ποιο δικαίωμα παρέχουν μόνοι τους άφεση αμαρτιών ή κρατάνε αυτές; Και με ποιο δικαίωμα πολλές φορές αποφασίζουν για την Εκκλησία του Χριστού και λύνουν και δένουν ζητήματα; Και ποιοι από εμάς τους Χριστιανούς, ζητάμε συγ-χώρεση ο ένας από τον άλλο και ζητάμε ειλικρινά να συγχωρέσει ο Χριστός τις αμαρτίες μας δια μέσου του κληρικού που δίνει μαρτυρία για την εξομολόγησή μας;


Ιεροεξεταστής: Έχεις το δικαίωμα να μας ανακοινώσεις έστω και ένα από τα μυστικά του κόσμου, από τον οποίο έρχεσαι; Όχι, δεν έχεις το δικαίωμα, διότι δεν Σου επιτρέπεται να προσθέσεις τίποτα εις ότι είπες άλλοτε μια φορά και δε Σου επιτρέπεται να πάρης από τους ανθρώπους την ελευθερία, για την οποία τόσο αγωνίστηκες, όταν ζούσες ακόμα στη Γη…. Λοιπόν τους βλέπεις, αυτούς τους ελεύθερους ανθρώπους! Ναι, το πληρώσαμε ακριβά αλλά επί τέλους το φέραμε εν ονόματί σου εις πέρας. Δεκαπέντε αιώνες βασανιστήκαμε με αυτή την ελευθερία, και τώρα το έργο μας ετελείωσε και ετελείωσε καλά. Δεν το πιστεύεις ότι ετελείωσε; Τώρα, και ακριβώς τώρα είναι οι άνθρωποι περισσότερο από κάθε άλλη φορά πεπεισμένοι, ότι είναι ελεύθεροι, τέλεια ελεύθεροι, και εν τούτοις μας φέρανε οι ίδιοι την ελευθερία τους και την καταθέσανε υποτακτικά μπρος στα πόδια μας. Αυτό ίσα-ίσα είναι το έργο μας. Ή είναι αυτό η ελευθερία που θέλησες;

Χριστός: ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς

ΣΧΟΛΙΟ: Άρα αληθινά ελεύθερος είναι αυτός που γνωρίζει την Αλήθεια. Και είναι ελεύθερος γιατί είναι όντως δούλος Κυρίου σε αντιπαράθεση με τον δούλο της αμαρτίας και του διαβόλου που είναι σκλάβος των παθών του.


Ιεροεξεταστής: Γιατί μόνον τώρα είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς για πρώτη φορά την ευτυχία των ανθρώπων. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε επαναστάτης. Μπορούν όμως οι επαναστάτες να είναι ευτυχείς; Σου επιστήσανε την προσοχήν. Έδινες άφθονες παραινέσεις και συμβουλές, δεν ήθελες όμως και να ακούσεις. Απόρριψες το μοναδικό δρόμο επί του οποίου θα είχε κανείς μπορέσει να κάνει τους ανθρώπους ευτυχείς. Τον απέκρουσες

Χριστός: Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς, στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν
(Ματθ κεφ.7 – στιχ.13-14)

ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ
(Ιωάν. Κεφ.14 – στιχ.6)

Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν· καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι’ οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται· καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται, οἷς τὸ κρῖμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάξει
(Β’ Πέτρου κεφ.2 – στιχ.2)

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Χριστιανός δεν ψάχνει την ευτυχία, αναζητά τον Χριστό, για τον Χριστιανό δεν υπάρχει ούτε καλή ούτε κακή τύχη. Η μοίρα και η τύχη μας ήταν, είναι και θα είναι στα χέρια του Θεού και στη δική μας ελεύθερη βούληση και προαίρεση. Αναζητήστε την λέξη ευτυχία και τύχη στην Καινή Διαθήκη δεν θα την βρείτε πουθενά.

Σχολιασμός


01: 2021-12-27 12:32:33

Σχόλιο στο Facebook: 10227170501516919_10227170536517794
Σας προτρέπω να κάνετε τον κόπο να διαβάσετε ή να ξαναδιαβάσετε τον Μέγα Ιεροεξεταστή του Ντοστογιέφσκι μια από τις ιστορίες μέσα στο μυθιστόρημά του «Αδελφοί Καραμαζώφ». Ίσως μπείτε και εσείς σε πειρασμό ή έστω προβληματισμό με αυτά που θα διαβάσετε. Ίσως τον ίδιο πειρασμό να είχε και ο Ντοστογιέφσκυ ή άλλοι γνωστοί και φίλοι του και τον μετέφερε σε εμάς με τόσο ζωντανό τρόπο.

02: 2021-12-27 12:37:58

Σχόλιο στο Facebook: 10227170501516919_10227170550798151
Προσωπικά έννοιωσα ότι ο Μέγας Ιεροεξεταστής χρειάζεται να πάρει μια απάντηση για τα όσα βλάσ-φημα καταμαρτύρησε αν και οποιοσδήποτε “ιεροεξεταστής” και ισχυρός του κόσμου και άπιστος και ό ίδιος ο διάβολος δεν χρειάζεται καμιά απάντηση. Το γνωρίζουν καλά αυτοί ότι οτιδήποτε είχε να πει ο Χριστός πάνω στην γη το είπε και το έργο του ετελείωσε. Η απάντηση δίνεται για τους αδελφούς ως υπενθύμιση των λόγων του Χριστού και ως επαγρύπνηση για τα όσα συμβαίνουν στις μέρες μας.

Share on

Αθανάσιος
WRITTEN BY
Αθανάσιος
Χατζής του Ιωάννη και της Χριστίνας