This page looks best with JavaScript enabled

Ο Ιησούς και οι σαράφηδες (αργυραμοιβοί) στον ναό του Σολομώντα

 ·   ·  ☕ 5 min read


Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ εἰσελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψε - Μαρκ.11:15

ΟΙ ΑΡΓΥΡΑΜΟΙΒΟΙ ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ

Τω καιρώ εκείνο οι Εβραίοι επισκέπτονταν την Ιερουσαλήμ για να πληρώσουν τον καθιερωμένο φόρο στον Κύριο του Ναού, ο οποίος σύμφωνα με τους φαρισαίους αρχιερείς δεν δεχόταν τα χρήματα του Καίσαρα επειδή τα θεωρούσε μιασματικά. Έτσι έφτιαξαν ένα ειδικό νόμισμα κι αυτό μόνο αποδεχόταν ο Κύριος ο θεός ή οι κύριοί του θεού και του ναού.

Το μισό σέκελ ‘’τού Αδύτου’’ στο βάρος μισής ουγγιάς καθαρού αργυρού το μόνο νόμισμα της εποχής που περιείχε καθαρό άργυρο, που χρωστούν και το όνομα τους οι πρώτοι αργυραμοιβοί. Αυτοί που είχαν στήσει το ‘’τραπεζάκι’’ τους έξω απ το Ναό του Σολομώντα που τους τα αναποδογύρισε ο Ιησούς.

Η ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΙΤΗ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ” ΚΡΙΣΗ

Οι αργυραμοιβοί λοιπόν είχαν στήσει το ‘’τραπεζάκι τους, μαγαζί γωνιά’’ πριν την είσοδο του Ναού του Σολομώντος, προφανώς δεν είχαν κανένα πρόβλημα μήτε κι ενδοιασμό με τα ‘’μιασματικά’’ νομίσματα του Καίσαρα. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι τα σέκελ, τα μόνο νομίσματα που αποδεχόταν οι κύριοι του ναού, ήταν περιορισμένης κοπής, άρχισαν να ελέγχουν την κυκλοφορία τους και μαυραγορούσαν δημιουργώντας τεχνίτες κρίσεις.

Source: https://www.facebook.com/watch/?v=1400137630061425
Author: Νικόλας Αλεξανδρινός

Σχολιασμός


01: 2020-05-20 02:49:35

Σχόλιο στο Facebook: 10222869988726787_10222870024407679
Ισως ορισμένοι έτσι να καταλάβουν γιατί και πως οι τραπεζίτες, αυτούς που ο Ιησούς αναποδογύριζε τα ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ελέγχουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και μέσω αυτού τον κόσμο. Αυτοί μισούν θανάσιμα τους Χριστιανούς, γιατί μίσησαν πρώτα τον Χριστό που τόλμησε να τους χαλάσει την πιάτσα. Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.

02: 2020-05-20 02:54:05

Σχόλιο στο Facebook: 10222869988726787_10222870046768238
Εαν κάποιος πιάσει και ξετυλίξει το νήμα της ιστορίας ακολουθώντας την κοπή και τον δανεισμό του χρήματος με τόκο θα δει πως φτάσαμε έως τις μέρες μας. Ματθ. 6,24: “Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· ή γάρ τόν ένα μισήσει καί τόν έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται καί τού ετέρου καταφρονήσει. ου δύνασθε θεώ δουλεύειν καί μαμωνά.”

03: 2020-05-20 02:59:48

Σχόλιο στο Facebook: 10222869988726787_10222870071608859
Οι άρχοντες του κόσμου τούτου (τραπεζίτες) εργάζονται για τον Μαμωνά, είναι δούλοι (υπόδουλοι) του διαβόλου και όχι του Θεού. Υποδουλώνουν δε τους πάντες μέσω της τοκογλυφίας για να έχουν να καυχώνται ότι κατάφεραν να κάνουν τόσους ανθρώπους να τους μοιάσουν και έτσι να είναι αρεστοί και γνήσια τέκνα του διαβόλου.
“ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; - Ματθ. 23,33”

04: 2020-05-20 08:04:47

Σχόλιο στο Facebook: 10222869988726787_10222871390201823
“The Temple tax (half shekel) was a tax paid by Israelites and Levites which went towards the upkeep of the Jewish Temple, as reported in the New Testament - Wikipedia (Temple Tax)”

“Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπον· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα; - Ματθ. 17,24”

“καὶ τοῦτό ἐστιν ὃ δώσουσιν ὅσοι ἂν παραπορεύωνται τὴν ἐπίσκεψιν· τὸ ἥμισυ τοῦ διδράχμου, ὅ ἐστιν κατὰ τὸ δίδραχμον τὸ ἅγιον· εἴκοσιν ὀβολοὶ τὸ δίδραχμον, τὸ δὲ ἥμισυ τοῦ διδράχμου εἰσφορὰ Κυρίῳ - Εξ.30:13”

“13 Each one who crosses over to those already counted is to give a half shekel,[a] according to the sanctuary shekel, which weighs twenty gerahs. This half shekel is an offering to the Lord - Exodus 30:13 (NIV)”

05: 2020-05-20 09:24:01

Σχόλιο στο Facebook: 10222869988726787_10222871733050394
Και άλλη ενδιαφέρουσα αναφορά που επεκτείνει την παραπάνω ιστορική θέση για τους αργυραμοιβούς στον ναό του Σολομώντα

“Ο ναός της Ιερουσαλήμ είχε το παγκόσμιο μονοπώλιο πώλησης θρησκευτικών υπηρεσιών στους Εβραίους, ως ο μοναδικός νόμιμος χώρος άσκησης της ιουδαϊκής θρησκείας στην οικουμένη. Οι Ιουδαίοι της διασποράς, όταν πήγαιναν στο ναό για να αγοράσουν ζώα για τις θυσίες και να πληρώσουν το φόρο στο ναό, αντάλλαζαν τα ρωμαϊκά νομίσματα που έφερναν μαζί τους με το σεκέλ, το νόμισμα του ναού, η έκδοση του οποίου ήταν ένα μονοπώλιο, που είχε παραχωρηθεί από τον εκάστοτε Ιουδαίο αρχιερέα στους αργυραμοιβούς, δηλαδή τους τραπεζίτες της εποχής. Η λέξη τραπεζίτης προέρχεται από την τράπεζα, δηλαδή το τραπέζι πάνω στο οποίο οι αργυραμοιβοί έκαναν συναλλαγές όπως, η ανταλλαγή των νομισμάτων, ο έντοκος δανεισμός και διάφορες αγοραπωλησίες. Το νόμισμα του ναού, το σεκέλ είχε βάρος μισής ουγκίας αργύρου και δεν απεικόνιζε κανένα πρόσωπο, εφόσον αυτό θα παραβίαζε τη σχετική εντολή του Μωυσή (Έξοδος 20, 4) Οι αργυραμοιβοί φρόντιζαν, πάντα μέσο του περιορισμού της ποσότητας του «ιερού» νομίσματος, να έχει αυτό υψηλή ισοτιμία σε σχέση με το ρωμαϊκό δηνάριο και τα άλλα νομίσματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι αργυραμοιβοί και οι ιερείς κατάκλεβαν τους πιστούς. Ο κορβανάς του ναού αποτελούσε μια από τις μεγαλύτερες συσσωρεύσεις χρυσού της αυτοκρατορίας. Οι ιερείς με τα υπερκέρδη τους δωροδοκούσαν και την τοπική Ρωμαϊκή διοίκηση της Ιουδαίας. Ο Πιλάτος με το επιτελείο του, ο Ιουδαίος αρχιερέας και τα μέλη του Σανχέντριν με τους αργυραμοιβούς αποτελούσαν το τοπικό οικονομικό κατεστημένο που διαφύλασσε με ζήλο τα οικονομικά του προνόμια.

Ο Ιησούς έκανε μια μικρή αυθόρμητη επανάσταση. Ωθούμενος από ιερό ζήλο μπήκε στον περίβολο του ναού και άρχισε να βγάζει έξω αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν. Αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμοιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Κατηγόρησε ευθέως τους τραπεζίτες της εποχής του σαν κλέφτες, λέγοντας τους ότι μετέτρεψαν το ναό του Θεού σε σπηλιά ληστών. (Μάρκος ΙΑ 15-17 ) Ο Ματθαίος δίνοντας περισσότερη έμφαση αναφέρει ότι ο Ιησούς όχι μόνο αναποδογύρισε αλλά και κατέστρεψε τα καθίσματα των αργυραμοιβών.(Ματθαίος ΚΑ 12-13 ). Ο Ιωάννης αναφέρει ότι ο Ιησούς έκανε μαστίγιο με σχοινιά, κατασκόρπισε τα νομίσματα των αργυραμοιβών και έβγαλε τους εμπόρους έξω από το ναό, κατηγορώντας τους ότι μετέτρεψαν το ναό του Θεού σε οίκο εμπορίου. Ο Ιησούς προφανώς δεν ήταν υπέρ της ασύδοτης ελεύθερης αγοράς και του άνομου κέρδους που για την απόκτηση του οι λίγοι εκμεταλλεύονται τους πολλούς. Το μέγεθος της αντίθεσης του Ιησού εναντίον των τοκογλύφων της εποχής του φαίνεται από το γεγονός ότι η εκδίωξη των εμπόρων αποτελεί τη μοναδική περίπτωση που αναφέρεται στο ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς άσκησε βία.”

Author: Μιχάλης Πόλης - Εκπαιδευτικός
Source: https://m314lp.blogspot.com/2019/04/blog-post_26.html

06: 2020-05-20 13:34:54

Σχόλιο στο Facebook: 10222869988726787_10222873710659833
Αυτούς τους σαράφηδες τους βλέπουμε και σήμερα με τα σύγχρονα ενεχειροδανειστήρια τα οποία άνοιξαν σαν μπουμπούκια στην Ελλάδα από τότε που ξεκίνησε η “οικονομική” κρίση το 2010. Την ίδια δουλειά έκαναν στην κατοχή οι λεγόμενοι μαυραγορίτες. Χρυσές δουλειές πάντοτε, σε κάθε “κρίση” αυτοί θησαυρίζουν.

Share on

Αθανάσιος
WRITTEN BY
Αθανάσιος
Χατζής του Ιωάννη και της Χριστίνας