Πίστη
Πίστη & Πατρίδα
· ☕ 4 min read
Eπειδή για εμάς τους Χριστιανούς υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ Πίστεως και Πατρίδος κατόπιν συζητήσεως που είχα με πνευματικούς πατέρες για αυτό το θέμα θα ήθελα να εκθέσω τον παρακάτω προσωπικό προβληματισμό.

Το Σύμβολο της Πίστεως
· ☕ 2 min read
Η Ορθόδοξος, Μία, Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και Το Σύμβολο της Πίστεως