Στρατός

Φωτογραφίες από την στρατιωτική μου θητεία