Εξωτερικό

Φωτογραφίες από την διαμονή μου στο εξωτερικό 1994-2004