Για να έχει κάποιος ολοκληρωμένη άποψη περί του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω του οποίου ζει και κινείται στον πλανήτη γη σήμερα εν έτη 2011, ή για τα αδιέξοδα που αυτό έχει δημιουργήσει, να δει τα παρακάτω videos και ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

The Money Masters Full

The Money Masters is a 1996 documentary film that discusses the concepts of money, debt, taxes, and describes their development from biblical times onward.

The Money Masters explains the history behind the current world depression and the bankers’ goal of world economic control by a very small coterie of private bankers, above all governments.

THE MONEY MASTERS is a NON-FICTION, historical documentary that traces the origins of the political power structure. The modern political power structure has its roots in the hidden manipulation and accumulation of gold and other forms of money. The development of fractional reserve banking practices in the 17th century brought to a cunning sophistication the secret techniques initially used by goldsmiths fraudulently to accumulate wealth. With the formation of the privately-owned Bank of England in 1694, the yoke of economic slavery to a privately-owned “central” bank was first forced upon the backs of an entire nation, not removed but only made heavier with the passing of the three centuries to our day. Nation after nation has fallen prey to this cabal of international central bankers.

Money As Debt

Money as Debt is a short animated documentary film by Canadian artist and filmmaker Paul Grignon, © 2006, about the monetary systems practiced through modern banking. The film presents Grignon’s view of the process of money creation by banks and its historical background, and warns of his belief in its subsequent unsustainability.

Money As Debt II-Promises Unleashed

Money as Debt II is an animated documentary film by Canadian artist and filmmaker Paul Grignon, © 2009, about the monetary systems practiced through modern banking.

Money As Debt III-Evolution Beyond Money

Money as Debt III is an animated documentary film by Canadian artist and filmmaker Paul Grignon, © 2011, about the monetary systems practiced through modern banking.

American dream © 2010 with Greek Subtitles - Part 1

The AMERICAN DREAM is a 30 minute animated film that shows you how you’ve been scammed by the most basic elements of our government system. All of us Americans strive for the American Dream, and this film shows you why your dream is getting farther and farther away. Do you know how your money is created? Or how banking works? Why did housing prices skyrocket and then plunge? Do you really know what the Federal Reserve System is and how it affects you every single day? THE AMERICAN DREAM takes an entertaining but hard hitting look at how the problems we have today are nothing new, and why leaders throughout our history have warned us and fought against the current type of financial system we have in America today. You will be challenged to investigate some very entrenched and powerful institutions in this nation, and hopefully encouraged to help get our nation back on track.

American dream © 2010 with Greek Subtitles - Part 2

Zeitgeist Moving Forward 2011

Select Greek subtitles from CC-Translate Captions

“Το Zeitgeist: Moving Forward, του σκηνοθέτη Peter Joseph, είναι ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που παρουσιάζει την αναγκαιότητα μετάβασης από το σημερινό κοινωνικοοικονομικό νομισματικό μοντέλο που διέπει το σύνολο της παγκόσμιας κοινωνίας σε ένα βιώσιμο μοντέλο, την “Οικονομία Βασισμένη στους Πόρους”. Στην ταινία παρουσιάζονται απόψεις ειδικών επιστημόνων στους τομείς της δημόσιας υγείας, της ανθρωπολογίας, της νευροβιολογίας, των οικονομικών, της ενέργειας, της τεχνολογίας, των κοινωνικών επιστημών και άλλων, που δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τρέχουσα επιστημονική γνώση και τεχνολογία για να επιτύχουμε την αειφορία στον πλανήτη, την έξοδο από τη σημερινή κρίση και τελικά την ανάπτυξη ενός νέου πολιτισμού.”

Zeitgeist Addendum 2008

“Zeitgeist: Addendum, 2008, was born out of public interest in possible solutions to the cultural issues presented in Peter Joseph’s first work, Zeitgeist: The Movie. Building upon the topics of social distortion and corruption, Addendum moves to also present possible solutions. Featured in the work is former “Economic Hit-man” and New York Times bestselling author, John Perkins, along with The Venus Project, an organization for social redesign created by Social Engeneer and Industrial Designer Jacque Fresco.”

This is the second film which is directed and produced by Peter Joseph. The first film he created was Zeitgeist: The Movie in 2007. Zeitgeist: Addendum attempts to locate the root causes of this pervasive social corruption, while offering a solution.

This solution is not based on politics, morality, laws, or any other “establishment” notions of human affairs, but rather on a modern, non-superstitious based understanding of what we are and how we align us with nature, to which we are a part. The work advocates a new social system which is updated to present day knowledge, highly influenced by the life long work of Jacque Fresco and The Venus Project.

Zeitgeist The Movie 2007

“The history of “Zeitgeist: The Movie” is not what many assume. The original Zeitgeist was actually not a “film”, but a performance piece, which consisted of a vaudevillian style multi-media event using recorded music, live instruments and video. The event was given over a 6-night period in New York City and then, without any interest to professionally release or produce the work, was “tossed” up on the Internet arbitrarily. The work was never designed as a film or even a documentary in a traditional sense – it was designed as a creative, provoking, emotionally driven expression, full of artistic extremity and heavily stylized gestures.”