Τι απάντησε τότε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου στον Μωάμεθ τον κατακτητή και τι απάντησε στις μέρες μας ο πρωθυπουργός της χώρας

O Κωνσταντίνος Παλαιολόγος τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου είπε στον Μωάμεθ τον κατακτητή

«Το να σου παραδώσω την πόλη, δεν είναι θέμα ούτε δικό μου ούτε άλλου κατοίκου της, καθώς με κοινή απόφαση όλοι αυτοπροαίρετα θα πεθάνουμε και δε θα λογαριάσουμε τη ζωή μας»

Τι συμφώνησε σήμερα ο προδότης (άρθρο 14, παρ. 5 της δανειακής σύμβασης Ελλάδας – Δανειστών) με την βία του οικονομικού πολέμου και του τραπεζικού lobby των δανειστών – κατακτητών – δυναστών των Κρατών και των εθνών παγκοσμίως χωρίς να ρωτήσει τους συμπολίτες της χώρας που κυβερνά.

«Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση»