Αρμονία

 

Ορισμός

Θα δανειστούμε κατ’αρχήν τον ορισμό της λέξης και κάποια σχόλια από την Βικιπαίδεια:

"Η λέξη αρμονία, εκ του ρήματος «αρμόζω» ή «άρω» (βάση και της λέξεως «Αρετή») σημαίνει αρμογή, μουσική συμφωνία, συνομολογία, συναρμογή, σύνδεσμος και, κατ’ επέκτασιν, η εναρμόνιση των πραγμάτων. Ως μουσικός όρος, ειδικά για την αρχαιοελληνική μουσική, αρμονία σημαίνει μέθοδος κατασκευής μουσικών κλιμάκων, δια της συναρμογής μουσικών διαστημάτων. Κατ’ επέκταση ο όρος αρμονία σημαίνει «μουσική κλίμακα». Ταυτόσημοι όροι με την αρμονία είναι οι όροι τόνος και τρόπος. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κατονομάσει και κατατάξει τις κλίμακές τους δίνοντάς τους ονομασίες που δηλώνουν φυλετική ή εθνική καταγωγή. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτουν όροι όπως:
Δώριος τρόπος (= δώριος αρμονία, δώριος τόνος), Φρύγιος τρόπος (= φρύγιος αρμονία, φρύγιος τόνος) και αντίστοιχα Λύδιος, Μιξολύδιος, Ιωνικός, Αιολικός."

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τα εξής :

  • Τι είναι τα γένη, πως δημιουργούνται και πως διακρίνονται [βλ. Γένη] ;
  • Πως σχηματίζονται οι κλίμακες της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής [βλ. Κλίμακες]
  • Πως μπορούν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε, δηλαδή Η/Υ και Ηλεκτρονικά Μουσικά Όργανα να βοηθήσουν στην σωστή εκμάθηση των διαστημάτων, των μουσικών φθόγγων, των έλξεων και των φθορών της Βυζαντινής Μουσικής [βλ. Μετροφωνία] ;
  • Πως μπορούμε να συγκρίνουμε και να απεικονίσουμε συστήματα, διαστήματα, γένη, φθορές, χρόες, και άλλα  που χρησιμοποιούνται στην Βυζαντινή Μουσική [βλ. Συγκρίσεις]
© 2011 athanassios.gr content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License Creative Commons Licence
Suffusion theme by Sayontan Sinha