Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική

 

Γενικά

Οι πρώτες ιστοσελίδες για την Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική "γεννήθηκαν" τα Χριστούγεννα του 2008 από τον οικοδεσπότη του παρόντος διαδικτυακού τόπου Αθανάσιο Ι. Χατζή [βλ. Βιογραφία] και φιλοξενούν σχετική έρευνα πάνω σε θέματα που αφορούν την θεωρητική και πρακτική πλευρά της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Πιο συγκεκριμένα ο γόνιμος προβληματισμός συνοψίζεται στα εξής :

Πως μπορούμε να συγκρίνουμε μεταξύ τους τα γένη, τις κλίμακες, τους ήχους της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και τι διαστήματα παρατηρούμε ; Πως μπορεί ο μαθητής να ελέγξει την απόδοσή τους και να βοηθηθεί στην σωστή εκμάθησή τους ; [βλ. Αρμονία]

Ποια είναι η ιστορική εξέλιξη των μελωδικών γραμμών, μελωδικών θέσεων, στην σύνθεση των ύμνων της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής ; [βλ. Μελοποιία]

Ποιες ποιοτικές διαφορές μπορούμε να διακρίνουμε στην εκτέλεση της ψαλμωδίας (χρονική αγωγή, τονισμός, ύφος, χρώμα, άχρονες υποστάσεις κλπ) ; [βλ. Πρακτική]

Δομή

Οι ιστοσελίδες είναι κατανεμημένες σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες Αρμονία, Μελοποιία, Πρακτική. Οι ενότητες αυτές προέρχονται από την διαίρεση της Μουσικής σε Θεωρητική και Πρακτική. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή της τεχνολογίας στην διερεύνηση και ανάλυση θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων και αυτό προσπαθήσαμε επίσης να καλύψουμε σε συγκεκριμένες υπο-ενότητες :

Αρμονία – Μετροφωνία : Ψηφιακή ανάλυση και απεικόνιση αρμονικών φωνής/οργάνου

Μελοποιία – Ψηφιακή Σημειογραφία : Ψηφιακή απεικόνιση μουσικών χαρακτήρων και κειμένου

Πρακτική – Εκτέλεση : Ψηφιακή εκτέλεση, καταγραφή, αναπαραγωγή και επεξεργασία

Πρακτική – Ηλεκτροακουστική : Ψηφιακή εκτέλεση ηλεκτροακουστικού οργάνου

Σκοπός

Αγαπητοί επισκέπτες, σκοπός μας δεν είναι να αναλύσουμε εκ βάθους τα παραπάνω, και αν αυτό προκύψει στην πορεία δόξα τω Θεώ, αλλά κυρίως να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για βαθιά μελέτη, για την κατάδειξη της Βυζαντινής Μουσικής ως επιστήμη, για τη διαφύλαξη της Αρχαίας Ελληνικής μας παράδοσης και για την αναζήτηση της πνευματικότητας στην εκκλησιαστική υμνωδία και προσευχή με όχημα την Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική. Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική είναι μια ιδιαίτερη τέχνη που αποσκοπεί στην ανύψωση των πιστών από τα γήινα προς τα ουράνια. Για να εκτελέσει ο Ιεροψάλτης τα μέλη με ευλάβεια και κατάνυξη χρειάζεται κάτι παραπάνω από βαθιά θεωρητική και πρακτική γνώση. Η τέλεια εκτέλεση της ψαλτικής τέχνης είναι δωρεά του Αγ. Πνεύματος όπως όλα άλλωστε τα πνευματικά χαρίσματα. Είναι ακριβώς αυτή η Αγιοπνευματική σχέση του Ιερέα, του Ιεροψάλτη και τελικώς του πιστού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που κάνει την διαφορά. Μόνο με αυτό το Πνεύμα μπορούμε να αναζητήσουμε σωστές ερμηνείες στην λειτουργική εκτέλεση των ύμνων, να βρούμε ισορροπία στην έκφραση και στην απόδοση των τροπαρίων, να συγκινήσουμε τις ψυχές των ανθρώπων Πνευματικά και όχι συναισθηματικά και όλοι μαζί να ενωθούμε σε μια κοινή προσευχή.

Αμήν, γένοιτο ……

© 2011 athanassios.gr content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License Creative Commons Licence
Suffusion theme by Sayontan Sinha