ΑΡΧΗ

 

Καλώς ήρθατε !

 

Συνοπτικά

Ο ιστοχώρος του athanassios.gr αποτελεί το κεντρικό σύνδεσμο επικοινωνίας με ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ερευνήσουν, να συλλέξουν ή να ανταλλάξουν πληροφορίες με τη γνωσιακή βάση του Αθανασίου Ι. Χατζή. O παρών διαδικτυακός τόπος χωρίζεται σε τρεις κύριες κατηγορίες : Επαγγελματικές δραστηριότητες, Μουσική και λοιπά Προσωπικά Ενδιαφέροντα.

Επαγγελματικές Δραστηριότητες

Σε αυτό το τμήμα θα βρείτε κατάλογο με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του Δρ. Αθανασίου Ι. Χατζή, περιγραφές των ερευνητικών έργων στα οποία συμμετείχε στον τομέα των κλινικών εφαρμογών της τεχνολογίας ομιλίας και τις πρόσφατες επαγγελματικές-επιχειρησιακές δραστηριότητές που αναπτύσει στον τομέα πληροφορική της υγείας και πληροφορικής γενικότερα.

Μουσική

Στο χώρο αυτό εκφράζονται οι καλλιτεχνικές ανησυχίες του πιανίστα και ιεροψάλτη Αθανασίου Ι. Χατζή. Συγκεκριμένα ερευνάται η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, με έμφαση την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας και των Η/Υ στην ανάλυση, ψηφιακή σημειογραφία και εκτέλεση.

Προσωπικά Ενδιαφέροντα

Τέλος επισκεφτείτε και διαβάστε τις προσωπικές θέσεις του Αθανασίου Ι. Χατζή, συλλογή ντοκουμέντων και αποσπάσματα από άρθρα ή άλλες πηγές για θέματα που έχουν να κάνουν με την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, την Οικογένεια, την Ελληνική Παιδεία, την Πολιτική, τα Εθνικά μας θέματα, αλλά και την Οικονομία.

— Ιούνιος 2010 — Δημιουργία της HEALIS (Healthy Information Systems/Services)

— 25 Μαρτίου 2010 — Eλεύθερη, δωρεάν διανομή λογισμικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς (MEDILIG This material is Open Data )

© 2011 athanassios.gr content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License Creative Commons Licence
Suffusion theme by Sayontan Sinha